Posted on Leave a comment

Exhibition: Skin Ego

Kunstenaar Laura Hospes (1994) ziet de huid als het buitenste laagje van de mentale gezondheid. In haar eerste museale tentoonstelling Skin Ego zitten we letterlijk dicht op haar huid. Ze neemt de kijker mee in haar onderzoek naar de gecompliceerde relatie die zij heeft met haar lichaam. Via fotografie, video, installaties en performances ontleedt ze het visueel, en legt ze elk detail meedogenloos vast. Ze boetseert en manipuleert haar lijf door verwrongen houdingen aan te nemen, maar ook door materialen als gips, siliconen en verf op zichzelf aan te brengen.


De bijna obsessieve manier waarop ze haar lichaam documenteert is onderdeel van een genezingsproces van haar mentale gezondheid en hoe dit proces haar kijk op haar lichaam heeft gevormd. Met deze persoonlijke zoektocht houdt Hospes ons onbewust een spiegel voor. Door haar lichaam uitdrukkelijk niet te presenteren in lijn met de heersende en vaak onrealistische schoonheidsidealen, wordt indirect pijnlijk duidelijk hoezeer de jonge generatie zich hieraan compleet lijkt te conformeren, met verstrekkende gevolgen voor hun mentale gezondheid. 

Mentale herstel
Hospes brak al op jonge leeftijd door met haar fotoboek UCP, in 2016. UCP is de afkorting van Universitair Centrum Psychiatrie in Groningen, een instituut waar zij enige tijd verbleef na een zelfmoordpoging. Hier begon ze zichzelf te fotograferen, in een poging uitdrukking te geven aan de situatie waarin ze zich bevond, omdat erover praten niet ging. De serie die hieruit is voortgekomen is een confronterend document van depressie en zelfbeschadiging. In UCP ligt bovendien de oorsprong voor Hospes’ verdere werk. Tijdens de opname voelde zij een breuk tussen haar psyche en lichaam. Deze ervaring heeft geleid tot een fascinatie met het lichaam en in het bijzonder haar eigen lijf.

Huid als metafoor
Tijdens het behalen van haar master aan de St. Joost School of Art & Design zette Hospes haar experimenten door. Pogingen om grip te krijgen op het geestelijke bracht haar bij de Franse psychoanalyticus Didier Anzieu (1923-1999), die de huid als een metafoor gebruikte in zijn theorieën over de menselijke psyche. Geïnspireerd door deze beeldspraak kijkt Hospes naar de huid als het buitenste laagje van onze mentale gesteldheid, en hoe deze een verbeelding kan zijn van onze innerlijke wereld. Door haar lichaam onomwonden te tonen, breekt Hospes met taboes rondom geestelijke gezondheid, maar ook met onrealistische schoonheidsidealen.

Tentoonstelling en publicatie
In haar eerste museale tentoonstelling is een mix van nieuw en bestaand werk te zien, uiteenlopend van fotografie tot een registratie van een performance. Bij de tentoonstelling verschijnt de publicatie Antidote. Het boek is, zoals Hospes het zelf omschrijft, een reis door het landschap van haar huid en vertelt een verhaal van tegenstellingen als pijn en zorg, rust en onrust en kracht en kwetsbaarheid. Het boek bevat ruim 100 nieuwe werken. De omslag van ieder exemplaar is door Hospes bewerkt met een siliconen laag die rimpelt, bobbbelt en plooit, een directe verwijzing naar de huid.

Posted on Leave a comment

Crowdfunding: new book Antidote

My new book Antidote is coming up! But before it is printed, I really need your help!

I am crowdfunding for my new book Antidote: a milestone in my career as visual artist as it features my work and development of the past 5 years. The book is a tribute to the pliability and adaptability of our largest organ—the skin—playing a significant role in defining our identity. 

The cover will have a silicone skin itself, added by hand by yours truly. Design is in the hands of -SYB and the book features two essays about the context of my work, written by Annamaria Pinaka and Willemijn van der Zwaan.

Please consider donating to my crowdfunding campaign to realise this ode to the skin. Without you, this book can’t be printed!

Ode to the skin
Despite the occasional aggressive undertone in my work, it may surprise you to know that I hold profound respect for my body and, by extension, for every individual’s body. Having battled severe self-harm, compulsion, and depression for years, I have witnessed firsthand the remarkable resilience of my body in its healing process. My body now bears a landscape of scars, akin to petrified lava shaping new terrain after a volcanic eruption. Consequently, my work serves as a tribute to the pliability and adaptability of our largest organ—the skin—playing a significant role in defining our identity.

Posted on Leave a comment

Exhibition: De Schoonheid van Kwetsbaarheid

In het delen van kwetsbaarheid schuilt kracht en schoonheid. Daardoor kun je groeien als mens. Vanuit die gedachte selecteerde gastcurator Renate Coenraad vier beeldend kunstenaars die met hun werk aspecten van hun kwetsbare ‘ik’ blootleggen. Kunstenaars die vanuit eigen levenservaringen hun blik naar binnen richten om te ervaren wat in hen leeft. ‘De schoonheid van kwetsbaarheid’ is een tentoonstelling met fotografie, video en objecten die, zowel persoonlijk als esthetisch, de schoonheid van kwetsbaarheid benadrukken.

Laura Hospes (1994) worstelt al vanaf jonge leeftijd met depressie, angsten, automutilatie, eetstoornis en eenzaamheid. Na een suïcidepoging laat ze zich opnemen op de psychiatrie-afdeling in het UMC Groningen. Hier ontstaat het egodocument UCP: een fotografieserie die haar intense emoties laat zien. Hospes gebruikt fotografie en inmiddels ook andere visuele uitingen als verwerkingsproces voor haar emotionele wereld. Hierbij gebruikt ze haar lichaam als inspiratie en middel om dit te bereiken.
Courtesy Galerie Langart

Julius Thissen (1993) wil met hun fotografische werk, afkomstig van hun praktijk als performancekunstenaar, scenario’s creëren die de fijne lijn onderzoeken tussen presteren en falen. Hun werk heeft ook betrekking op persoonlijke ervaringen als genderqueer persoon. In de fotoserie A Gentle Decompression deed Thissen onderzoek naar mentale gezondheid, met onderwerpen als herinnering, zorg, trauma, kwetsbaarheid en vriendschap.

Levi van Veluw (1985) staat bekend om zijn installaties, sculpturen, tekeningen, foto’s en autobiografische films die uit zijn jeugdherinneringen putten. Werk uit series als de Origin of the Beginning en Collapse of Cohesion handelt over Veluws obsessieve poging om controle te krijgen over zijn leven door controle te krijgen over zijn omgeving. Daarnaast voert hij een voortdurende strijd tussen verlangen naar orde en de krachten van de natuur.
Courtesy Galerie Ron Mandos, bruiklenen kunstcollectie KPMG en Menzis

Feiko Beckers (1983) werkt met video, performance, installatie en tekst om alledaagse problemen en sociale ongemakken te ontrafelen. Zijn werk baseert hij op mislukkingen, ongelukken of gênante situaties die hij zelf meemaakte. In plaats van er vol overtuiging rechtlijnige ideeën op na te houden, is zijn wereld vol twijfels. Werken als Yoghurt en A Variable Aphorism gaan hierover, alsmede over tekortkomingen en kwetsbaarheid van taal.
Courtesy Galerie Stigter Van Doesburg


De Schoonheid van Kwetsbaarheid
21 mei t/m 16 juli 2023
Opening op 21 mei om 12:00uur

CAMPIS Podium voor Hedendaagse Kunst
Kerkstraat 31, Assen
www.campis.nl

Opbouw expositie De Schoonheid van Kwetsbaarheid
Posted on Leave a comment

Exhibition: Mirror of Self

On 26th of January the exhibition Mirror of Self in Photography/Art centre HANGAR in Brussels (Belgium) opens. I’m excited to share with you the news that I will execute my performance No Man’s Land during the opening. After the opening, the exhibition with my video No Man’s Land and 10 photographic works will be on show until March 25.

HANGAR Photo Art Centre
18 Place du Châtelain,
1050 Brussels, Belgium
Open Tuesday – Saturday, 12 – 18 h.

Mirror of Self
26 January – 25 March 2023

Posted on Leave a comment

Exhibition: Tearing Away the Layers of Beauty

Exhibition overview of my solo exhibition at LANGart in September 2022.