© Studio Laura Hospes

The crowdfunding for my book Antidote will go live on January 22, 2024 at 13:00 hrs (CET).

Nederlands

English

(English below)

Kies één van de volgende (opent in nieuw venster):

English

Choose one of the following (opens as new tab):

(English below)

Bereid je voor op de crowdfunding. Lees de tegenprestaties door:

Bij een donatie van €15 krijg je een persoonlijke uitnodiging voor de boekpresentatie in het Fotomuseum Den haag op 20 april 2024.

Voor € 20 leid ik je in een klein groepje rond door mijn tentoonstelling in het Fotomuseum Den Haag. De data waarop de rondleidingen plaatsvinden worden op een later moment bepaald, maar vallen tussen 20 april en 15 augustus 2024.

Voor € 25 stuur ik een siliconen sleutelhanger naar je op! Een mini-kunstwerkje op zich, dat een afdruk van mijn huid bevat. 

(30 keer beschikbaar)

Voor € 70 ontvang je het boek Antidote (incl verzendkosten). De eerste boeken zijn gesigneerd en genummerd 1 t/m 100. Indien gewenst kun je het boek ook komen ophalen bij de boekpresentatie (je doneert dan de verzendkosten, scheelt mij weer!)

Doneer je € 90 dan stuur ik je het boek Antidote met siliconen sleutelhanger op. In het siliconen sleutelhanger zit een afdruk van mijn huid. De eerste boeken zijn gesigneerd en genummerd 1 t/m 100.

(20 keer beschikbaar)

Voor € 135 ontvang je twee exemplaren van het boek Antidote (incl verzendkosten). De eerste boeken zijn gesigneerd en genummerd 1 t/m 100. Indien gewenst kun je het boek ook komen ophalen bij de boekpresentatie (je doneert dan de verzendkosten, scheelt mij weer!)

Een veelgevraagde tegenprestatie: voor € 175 mag je een Patreon boek uitkiezen van de edities 1 tot en met 15. Een once-in-a-lifetime opportunity! Kijk op laurahospes.com/tier175 welke edities nog beschikbaar zijn! Mail direct na jouw donatie het boek van jouw keuze. Toekenning is op volgorde van doneren.

(15 keer beschikbaar: elk Patreon boek 1 keer)

Voor deze crowdfunding is een speciale editie beschikbaar gemaakt van de foto’s ‘Suit I’ en ‘Perspective’, beide 21 x 28 cm. Van beide foto’s zijn 20 exemplaren. De werken worden verzonden exclusief lijst. Indien je de werken ingelijst wilt, geldt hiervoor een meerprijs vanaf € 250.

(15 keer beschikbaar)

Voor deze crowdfunding is een speciale editie beschikbaar gemaakt van de foto’s ‘Suit I’ en ‘Perspective’, beide 21 x 28 cm. Van beide foto’s zijn 20 exemplaren. De werken worden verzonden exclusief lijst. Indien je de werken ingelijst wilt, geldt hiervoor een meerprijs vanaf € 250.

(15 keer beschikbaar)

Zou je graag je eigen werk door mij willen laten reviewen? Werk je veel met persoonlijke thematiek of zou je hier meer mee willen werken? Met deze tegenprestatie bespreken we in zes bijeenkomsten jouw werk, individueel of in duo’s, in mijn atelier. Locatie: Almere of online voor internationale donateurs.

(5 keer beschikbaar)

Deze vijf boeken zijn gelimiteerde edities en zijn verpakt in een door mijzelf gemaakte portfolio doos met artefact en print van ‘Suit’ en ‘Perspective’. De boeken zelf hebben een andere (handgemaakte) omslag dan de rest van de oplage. Een heus collectors item dus!

(5 keer beschikbaar)

Ik maak voor jou het werk “Suit I” in een siliconen lijst. Afmeting ongeveer: 67,5 x 90 cm. Certificaat van echtheid inbegrepen. Persoonlijke levering in Nederland of ophalen tijdens Fotomuseum Den Haag opening.

(1 keer beschikbaar)

 

Prepare for the crowdfunding. Read the tiers:

With a donation of €15, you will receive a personal invitation to the book presentation at the Fotomuseum Den Haag on April 20, 2024

For €20, I will guide you through my exhibition in small groups at the Fotomuseum Den Haag. The dates for the tours will be determined later but are scheduled between April 20 and August 15, 2024. For foreign donors: we can arrange a FaceTime call!

For €25, I will send you a silicone keychain! A mini-artwork in itself, containing an imprint of my skin.

(30 times available)

For €70, you will receive the book “Antidote” (including shipping costs). The first books are signed and numbered 1 to 100. If you prefer, you can also pick up the book at the book launch (in this case, you will be donating the shipping costs, like a true hero!)

Thankful for a donation of €90, I will send you the book “Antidote” along with a silicone keychain. The silicone keychain features an imprint of my skin. The first books are signed and numbered 1 to 100.

(20 times available)

For €135, you will receive two copies of the book “Antidote” (including shipping costs). The first books are signed and numbered 1 to 100. If you prefer, you can also pick up the book at the book launch (in this case, you will be donating the shipping costs, like a true hero!)

A highly sought-after reward: for €175, you can choose a Patreon book from editions 1 to 15. A once-in-a-lifetime opportunity! Check laurahospes.com/tier175 to see which editions are still available! Let me know the book of your choice directly after your donation. Selection is based on the order of donations.

(15 times available: each patreon edition 1 time)

For this crowdfunding, a special edition of the photos ‘Suit I’ and ‘Perspective’, both 21 x 28 cm, is available. There are 20 copies of each photo. The works will be shipped without frames. If you want the works framed, there is an additional cost starting from €250.

(15 times available)

For this crowdfunding, a special edition of the photos ‘Suit I’ and ‘Perspective’, both 21 x 28 cm, is available. There are 20 copies of each photo. The works will be shipped without frames. If you want the works framed, there is an additional cost starting from €250.

(15 times available)

Would you like to have your own work reviewed by me? Do you often work with personal themes or would you like to explore them further? With this reward, we will discuss your work in six sessions, either individually or in pairs, in my studio. Location: Almere or online for international donors.

(5 times available)

These five books are limited editions and come packaged in a portfolio box made by me, with an artifact and a print of ‘Suit’ and ‘Perspective’. The books themselves have a different (handmade) cover than the rest of the edition. A true collector’s item!

(5 times available)

I’ll make for you the work “Suit I” in a silicone frame. Size approximately: 67,5 x 90 cm. Certificate of authenticity included. Personal delivery in the Netherlands or pick up during the opening at Fotomuseum Den Haag.

(1 time available)